Thằn lằn đuôi gai – Đuôi Chuỳ vàng choé cực ngầu

1