Súng bắn nhiệt – Đo nhiệt chuồng bò sát (Siêu nhanh)

500,000