Máng nước rùa cạn baby

130,000

Sản phẩm máng ăn rùa cạn baby có thể dùng cho nhiều loài bò sát khác nhau. Sản phẩm này có khối lượng nhẹ nên việc giao hàng sẽ mất ít phí vận chuyển.

còn 4 hàng