Máng nước bò sát tự động mã số 5 (trồng được cây)

150,000