Máng nhựa 2 ngăn cho bò sát (rồng úc, tắc kè báo đốm, kỳ tôm)

35,000

còn 36 hàng