Máng ăn trang trí bò sát (gốc cây)

130,000

còn 5 hàng