Kẹp đèn chuồng bò sát (loại dài – tiện lợi hơn)

130,000