Đồng hồ đo nhiệt ẩm – Loại rẻ bền (chạy bằng pin)

80,000