Đèn mặt trời Reptile UV gồm UVA UVB SƯỞI (rất rẻ)

800,000